ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี โทนุบล ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. รหัส MS06 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่

 

ข้าพปฏิบัติหน้าที่ประจำที่สำนักงาน และปกครองที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ได้รับฟังข้อมูลจากท่านปลัดและเพื่อนร่วมงาน และปฏิบัติงานงานลงพื้นที่  เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

การปฏิบัติงานจะต้องศึกษาข้อมูล และระบบเว็บไซต์ ระบบการทำงานของหน่วยงานเพิ่มเติมเสมอ ด้วยวิธีการศึกษาผ่านคู่มือการเข้าใช้ระบบ และรูปแบบระบบหน่วยงาน

 

บทสรุป : ได้ปฏิบัติงานในระบบการลงข้อมูลของ และจัดการคีย์ Update ข้อมูล และโปรแกรมเฉพาะของหน่วยงาน

วีดีโอ : MS06

ยล

อื่นๆ

เมนู