การลงพื้นที่เพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ได้มีโอกาสไปสำรวจแหล้งทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจบริบทให้มากขึ้น ทำให้ได้พบกับสถานที่ที่ผู้ดำเนินโครงการเห็นว่าอาจถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้

สถานที่แรก คือ อ่างเก็บน้ำ จากโครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ แก้มลิงบ้านโคกเขาพร้อมอาคารพร้อมประกอบความจุ 0.60 ล้านลบ.ม ที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีถนนล้อมรอบที่สามารถขับวนได้รอบอ่าง แถมยังมีจุดสวย ๆ ให้ถ่ายภาพกันอีกด้วย จากการสังเกตุน้ำมีความใสมาก สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นสีฟ้าสวยงาม รูปทรงการขุดสระมีความสวยงาม

สถานที่ที่สองอนุสรณ์สถาน วีรชน-ประชาชน อีสานใต้ ที่ถูกทำเป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุ ณ บ้านโคกเขาหญ้าคา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นได้พัฒนาบริเวณองค์สถูปขึ้นเป็น “อนุสรณ์สถานวีรชน-ประชาชน อีสานใต้” เพื่อเป็นแกนกลางแห่งความรัก ความสามัคคี และเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ เพื่อการสร้างสรรค์ สังคมที่ดี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากมายนัก ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เรียกได้ว่ามาที่นี่ได้มาย้อนร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์แล้วยังได้ภาพสวย ๆ กลับไปอีกด้วย

 

ด้วยความที่ทางชุมชนมีวัตถุดิบทางทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาก ๆ จึงคิดว่า ถ้าเป็นไปได้ควรถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้คนภายนอกได้รู้จักกับชาวบ้านโคกเขามากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู