ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์  แคว้นเขาเม็ง  ประเภทประชาชน

ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเป็นอย่างมากในประเทศไทยเราและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน ชาวตำบลโคกมะม่วงก็เช่นกัน ประชาชนไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปทำมาค้าขายได้ เพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  กลุ่มแม่บ้านหมู่ 18 บ้านเริงทรัพย์ ตำบลโคกมะม่วง นอกจากจะทำการแปรรูปขนุนเพื่อออกจำหน่ายในรูปของ ขนุนทอด ข้าวเกรียบขนุน แล้ว ยังได้นำเห็ดนางฟ้า เป็นผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนหมู่ 18 แล้ว มาทำการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ด  เพื่อออกจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

    

ซึ่งจากการแปรรูปดังกล่าวและนำออกจำหน่าย ได้ผลตอบรับเป็นที่ประทับใจมาก ๆ และอยากให้ติดตามกลุ่มเราไปเรื่อย ๆ เพราะเราจะไม่หยุดแค่นี้ ทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์ที่จะมานำเสนอเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อาทิเช่น แหนมเห็ด น้ำพริกเห็ด เป็นต้น  แม้จะต้องเจอกับภาวะวิกฤตอย่างไร ชาวตำบลโคกมะม่วงก็จะไม่ย่อท้อ พร้อมต่อสู้และฝ่าฟันวิกฤต

อื่นๆ

เมนู