1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. MS07 กิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS07 กิจกรรมU2T สู้ภัยโควิด ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์ ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าและคณะได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ในพื้นที่ ม.1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

 

เนื้อเรื่อง

  ในขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ค่อนข้างรุนแรง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจของ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม หมู่1 บ้านไทยเจริญ .ไทยเจริญ.ปะคำ .บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 และการเตรียมตัวก่อนเเละหลังฉีดวัคซีนร่วมเดินรณรงค์ เเจกหน้ากากอนามัย เจลเเอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน

โดยกิจกรรม มีดังนี้

      บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 ให้คำเเนะนำในการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนเเละหลังฉีดวัคซีน

      เดินรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 เเละเเจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลเเอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน

    ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าคนในชุมชนบางคน ยังมีความกังวล ความกลัวในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน  ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เห็นถึงประโยชน์และข้อดีในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า2019

 

อื่นๆ

เมนู