1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. MS07 ประชุมการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนเป้าหมาย

MS07 ประชุมการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนเป้าหมาย

ข้าพเจ้า นางสาววิมลภรณ์ พรมจรรย์ (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564 งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือลงพื้นที่ไปพบปะให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ลงมือปฏบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้จากการสำรวจประชากรในตำบลไทยเจริญเกี่ยวกับการระบาดของโควิด ที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจอีกอย่างที่มีปัญหาในชุมชนอีกอย่างก็คือถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรนั้นมีปัญหาที่ชำรุดทรุดโทรม และปัญหาเกี่ยวกับความต้องการไฟฟ้าตามถนนทางเข้าหมู่บ้านและตามซอยต่างๆ ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการกับปัญหานี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู