ข้าพเจ้านางสาววรรณิสา บุญเรือง ประเภทประชาชน ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้เข้าประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย ในวันที่ 18 เมษายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทนำ

ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย  หลังจากที่ได้เข้าเข้าสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย จะมีอยู่ 3 หัวข้อคือ

1.ระบบเศรษฐกิจในชุมชน

2.กลุ่มอาชีพชุมชน

3.สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอดชุมชน

โดยสรุปเป็นหัวข้อและออกไปนำเสนอเพื่อหาข้อสรุปเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนและเป็นประโยชน์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู