1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
 4. (MS07) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

(MS07) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

ข้าพเจ้านางสาวปฏิมาพร แป่มจำนัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท กพร. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงาน ณ หมู่ 1 บ้านถนนหัก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

บทนำ

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกในชุมชน 

 

เนื้อเรื่อง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-15.00 น. เริ่มกิจกรรม ดังนี้

1.เป็นการบรรยายเนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในชุมชนถึงลักษณะที่ควรมีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์  ดังนี้

 1.         ชื่อสินค้า
 2.         ตราสินค้า
 3.         สัญลักษณ์ทางการค้า
 4.         รายละเอียดของสินค้า
 5.         รายละเอียดส่งเสริมการขาย
 6.         รูปภาพ
 7.         ส่วนประกอบของสินค้า
 8.         ปริมาตรหรือปริมาณ
 9.         ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย (ถ้ามี)
 10.         รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต และวันหมดอายุ เป็นต้น หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

และกิจกรรมเสนอชื่อประจำกลุ่มที่จำง่าย เป็นคำนามที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งวิทยากรณ์ให้ประชาชนร่วมกันตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ประจำกลุ่มและเปิดโหวต โดยสรุปได้ชื่อว่า “กกศิลา” 

2.การออกแบบลายเสื่อกกประจำกลุ่ม เพื่อให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยมาการแจกกระดาษเส้นตางเพื่อออกแบบลวดลาย ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันกับทีม U2T 

ภาพกิจกรรม

วิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู