ข้าพเจ้านางสาวบุษรินทร์ ศรีแพน ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้ทำการเตรียมไหลไว้สำหรับการย้อมสี โดยได้นำไหลจากการสอบถามในพื้นที่และทำการซื้อเพื่อเป็นการอุดหนุนชาวบ้านไปในตัว นำไหลที่ได้มาคัดและแยกไว้ตามขนาดจะได้ง่ายในการทำผลิตภัณฑ์ นำไหลที่คัดแล้วมากรีดเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดปลายแหลมคม(มีดแกะสลัก) ส่วนที่กรีดแล้วนำมามัดรวมผึ่งแดดให้แห้ง(เกลี่ยเส้นให้กระจาย)ตากแห้งแล้วมัดเป็นมัด ๆ รอการย้อมสี

ซึ่งภาษาในท้องถิ่นการกรีดต้นไหลดังกล่าว เรียกว่า “สอยไหล”

วิธีการ

1.ตัดต้นกกสด
2.คัดเลือกต้นกกที่มีขนาดเท่ากันไว้ด้วยกัน
3.นำต้นกกที่คัดแล้วมาสอยเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดแหลมปลายคม
4.นำเส้นกกที่สอยแล้วมาผึ่งแดดให้แห้ง
5.พอตากเสร็จแล้วก็มัดเป็นมัดๆรอการย้อมสี
**ข้อควรระวัง คือ ห้ามใช้มีดที่คมเกินไปเพราะจะทำให้ต้นไหลขาด จำเป้นต้องใช้มีดที่ไม่ต้องคมมาก เพราะสามารถควบคุมทิดทางและการขาดของต้นไหลได้

 
 

อื่นๆ

เมนู