ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภท ประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MSO1(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

   ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดิฉันและทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย 16 หลัก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และได้นัดหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่บ้านสี่คิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดิฉันจะทำหน้าที่สำรวจข้อมูลและเก็บภาพ ล่าสุดได้ลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมที่หมู่บ้านป่ายาว ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลสำรวจโดยส่วนใหญ่จะพบเจอปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและใช้ในภาคการเกษตร

จากการวิเคราะห์การสำรวจข้อมูลสิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ปัญหาอันดับต้นคือ ” น้ำ” ดังนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่า

 

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

 

อื่นๆ

เมนู