1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. การตัดเย็บเสื้อผ้าของสมาชิกในตำบลสวายจีก

การตัดเย็บเสื้อผ้าของสมาชิกในตำบลสวายจีก

ดิฉันนางสาวชฎาพร ชุดชะเวทย์ ประเภทประชาชนทั่วไป MS04 ตำบลสวายจี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดูการตัดเย็บผ้าไหมของสมาชิกในตำบลสวายจีกร่วมกับคณะการทำงานของตำบลสวายจีกได้เห็นฝีมือการตัดเย็บของสมาชิกหลายคนมีฝีมือการตัดเย็บที่ดีและสวยงามสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้โดยทำจากฝีมือของตนเอง

สมาชิกช่วยกันตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหมเสื้อที่ตัดออกมามีความสวยงามนอกจากเสื้อที่ตัดสมาชิกยังตัดกระเป๋าและอื่นๆอีกมากมายทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เข้าชุมชนเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู