ข้าพเจ้านาย เมธาสิทธิ์ มิตรแสง นักศึกษา จากการลงพื้นที่ในวันที่ 13มีนาคม 2564 ณ ตำบลหนองบัว อ.ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP  เราได้พบกับผลิตภัฑณ์จักรสานเป็นกระติบข้าวเหนียว หมวก ฯ เราได้สอบถามถึงวิธีการทำและบ้านของป้านั้นยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้ค้างคืนอีกด้วยซึ่งของเหล่านี้จะเป็นของชำร่วยให้กับผู้คนที่มาพักครับ หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้เดินทางไปอีกที่ซึ่งเป็นข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ที่ทำจากลูกหม่อนมัลเบอรี่ และมีข้าวเกรียบด้วยเช่นกัน เราได้ถามถึงวิธีการทำและกรรมวิธีต่างๆ ทั้งระยะเวลาในการทำด้วย เราก็ได้คำแนะนำเป็นอย่างดีครับ

     

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าใน ต.หนองบัว นี้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดได้และเราจะหาผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นๆต่อไป

อื่นๆ

เมนู