1. ข้าพเจ้านาย อัยยะโม้คำ ( ภาคประชาชน ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9 พวกเราชาว U2T ตำบลโคกมะม่วงได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9

โดยชาวU2T ได้ร่วมงานกับประชาชนในพื้นที่บ้านปลื้มพัฒนาทั้ง7หมู่บ้านทำความสะอาดสระนำ้สาธารณะประโยชน์ของบ้านเริงแก้ว และรอบๆสระบ้านเริงทรัพย์ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และยังได้มีการปลูกต้นไม้รอบสระนำ้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กันชุมชน

จากการจัดกิจกรรมจิตอาสานั้น ได้เห็นถึงความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคี จากประชาชนที่มาช่วยเหลือกันโดยไม่คาดหวังอะไรกลับไป และได้เห็นความอบอุ่นที่พ่อแม่พี่น้องได้ช่วยเหลือกัน

 

อื่นๆ

เมนู