กระผมนายณรงค์ ประจันบาล ประเภทประชาชนผู้ดำเนินงานของตำบลสูงเนินอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนกันยายน

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดขอโรคไวรัสโควิด 19 ค่อนข้างรุนแรงเกิดการแพร่ระบาดหนัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกระผมและทีมงานจึงต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยในการลงพื้นที่ทางกระผมและทีมงานได้มีการปฏิบัติตัวคือสวมใส่แมส 2 ชั้นเว้นระยะห่างพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ งดทานอาหารกับทีมงาน

 

 

ในการปฏิบัติงานเดือนนี้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมของหลังคาเรือนของหมู่บ้าน ที่จะขุดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในหลุมต่อไปว่าเดือนนั้นมีการจัดเตรียมและมีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินอะไรบ้างเพียงพอหรือไม่ทางทีมงานจะได้ตรวจสอบเเละจัดเตรียมวางแผนเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่ยังขาดเหลือมาเพิ่มเติมให้

จัดการทำธนาคารน้ำใต้ดินหลุมที่ผ่านมาพบว่าแถวบ้านไม่มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอทางทีมงานและกระผมจึงต้องหาวัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุน ให้บ้านหลังคาเรือนก็มีแต่ผู้สูงอายุไม่สามารถขุดหลุมเองได้ทางทีมงานจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้าน ในการขุดหลุมสร้างธนาคารน้ำใต้ดินโดยชาวบ้านได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีทำให้การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นประสบผลสำเร็จ

อื่นๆ

เมนู