1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านายนวพล นวลพริ้ง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านายนวพล นวลพริ้ง ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่5 บ้านว่าน หมู่7บ้านค้อ หมู่11บ้านว่านพัฒนา หมู่14บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมผ่าน Google meet ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564  เพื่อเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน อาจารย์ที่รับผิดชอบได้ให้ผู้ปฏิบัติงานไปลงพื้นที่เพื่อจัดสถานที่ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และมีการสอนผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ ได้เรียนรู้ในการเขียนบทความและ ได้อธิบายเกี่ยวกับการอบรม 4 ทักษะ

ในวันที่4ตุลาคม2564 ได้เข้าประชุมผ่าน Microsoft Teame ได้เข้ารับฟังการไปลงพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถามการประเมินศักยภาพและผมกระทบในการเข้าอบรมในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบ

ในวันที่8ตุลาคม2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปจัดเตรียมสถานที่การปฎิบัติงานของวันที่9ตุลาคม2564

ข้าพเจ้าได้เข้าอบรม4ทักษะ ได้แก่ 1 .ทักษะด้าน Digital Literacy   2.ทักษะด้านEnglish Literacy   3.ทักษะด้านSocial Litercy 4.ทักษะด้านFinancial Literacy

https://1th.me/xRL8c

อื่นๆ

เมนู