1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม โครการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม โครการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่2

การทำงานในเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องด้วยสถานการโรคโควิด-19 ทำให้การประชุมและคุยวางแผนการทำงานเป็นไปในรูปแบบของออนไลน์ ทีมผู้จ้างงานได้ประชุมกันโดยผ่าน google meet และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล cdb เพิ่มเติม และได้แบ่งทีมงานออกเป็นคู่ในการลงพื้นที่ เพราะถ้าหากลงเยอะอาจจะไม่เป็นการดีในช่วงสถานการณ์แบบนี้จึงวางแผนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการเก็บข้อมูล

 

วันที่ 11พฤษภาคม 2564 ได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านและขออนุญาติในการลงเก็บข้อมูลในบ้านหนองตราดน้อยละบ้านหนองไทรงาม ผู้จ้างงานได้เก็บข้อมูลทั้งด้านการทำเกษตรของคนในหมู่บ้านและได้ลงพื้นที่การทำเกษตรของชาวบ้านเพื่อจะบันทึกภาพเพื่อจะนำมากรอกเข้าระบบ ผู้ที่ย้ายกลับเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น  พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระผมได้นำข้อมูลที่ลงพื้นที่ ทั้ง 10 ด้านมากรอกข้อมูลลงในระบบ

การทำงานในเดือนนี้ถือว่ามีอุปสรรคในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจจะไม่ประชุมกันแบบเจอกันและอาจจะลำบากในการลงพื้นที่ แต่ทีมตำบลชุมเห็ดของเราก็ช่วยเหลือกันจนทำให้การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปอย่างด้วยดี ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู