1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานใน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ในตำบลชุมเห็ด ไปเก็บในส่วนของข้อมูลแบบสอบถาม 01 02 และ06 และได้ไปดูงานหัตกรรม งานอาชีพ และได้ไปพบปะกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และ อสม. ในการที่จะเก็บรวมรวมข้อมูลและปรึกษาในการที่จะมาพัฒนาชุมชน โดยในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกนออกไปในแต่ละหมู่บ้าน โดยเราได้นัดหมายรวมตัวกันที่ ปตท.โกรกขี้หนูและก็เริ่มงลงพื้นที่ร่วมกันเก็บข้อมูล พี่ๆทุกคนในทีมมีความเข้มแข็งมากในการลงพื้นที่ไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนเราก็สู้เพื่อได้ข้อมูลมาเพื่อจะนำมาวิเคราะห์และพัฒนาชุมชนต่อไป

 

   

 

กลองยาว                 ชาวบ้านจะนำมาเล่นในช่วงมีงานจ้างกลองยาว เป็นเครื่องดนตรี สำหรับตีด้วยมือ ตัวกลองทำด้วยไม้ มีลักษณะกลมกลวง ขึงด้วยหนังมีหลายชนิด ถ้าทำด้วยหนังหน้าเดียว มีรูปยาวมากใช้สะพายในเวลาตี เรียกว่ากลองยาวหรือเถิดเทิงเชื่อกันว่ากลองยาวได้แบบอย่างมาจากพม่า ในสมัยกรุงธนบุรี หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยที่ไทยกับพม่ากำลังทำสงครามกัน เวลาพักรบ พวกทหารพม่าก็เล่น “กลองยาว” กันสนุกสนาน พวกชาวไทยได้เห็นก็จำแบบอย่างมาเล่นบ้าง แต่บางท่านก็เล่าว่า กลองยาวของพม่าแบบนี้ มีชาวพม่าพวกหนึ่งนำเข้ามาเล่นในงานที่มีกระบวนแห่ เช่น บวชนาค ทอดกฐิน เป็นต้น และนิยมเล่นกันเป็นที่รื่นเริง สนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ และเล่นกันแพร่หลายไปแทบทุกหัวบ้านหัวเมือง วงหนึ่งๆ จะใช้กลองยาวหลายลูกก็ได้ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร่วม มี ฉิ่ง, ฉาบเล็ก, กรับ, โหม่ง เรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “เถิดเทิง” หรือ “เทิงกลองยาว” ที่เรียกเช่นนี้เข้าใจว่า เรียกตามเสียงกลองที่ตีและตามรูปลักษณะกลองยาว

การทำกระเป๋าด้วยซองกาแฟภายในชุมชนมีรายได้ตกต่ำต้องการมีรายได้เสริม เนื่องจากเกิดปัญหาการว่างงาน และจึงได้คิดค้นการประดิษฐ์กระเป๋าด้วยซองกาแฟ   การประดิษฐ์กระเป๋าด้วยซองกาแฟนี้สามารถทำได้ง่าย ใช้วัสดุเหลือใข้ คือซองกาแฟได้คิดค้นและประดิษฐ์นำมาเป็นกระเป๋าได้อย่างสวยงามแล้วก็สามารถนำมาขายได้เป็นรายได้เสริมต่อไป

ช่วงระยะเวลาที่ทำใช้ในการเตรียมอุปกรณ์ ซองกาแฟ 1 วัน ใช้เวลาในการสานประมาณ 3-4 วัน ถึงจะเสร็จ

ปริมารที่ผลิต/ราคาจัดจำหน่าย กระเป๋าใบละ 400 บาท

วัสดุอุปกรณ์ในการทำมีดังต่อไปนี้

1.ซองกาแฟ  2.กรรไกร 3.แม็ก 4.ด้าย 5.สายกระเป๋า    6.เครื่องจักร

ขั้นตอนการทำงาน

1.เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ แล้วนำซองกาแฟมาตัดทั้งสองข้างแล้วนำมาล้างให้สะอาดเพื่อที่จะนำมาพับ

2.นำซองกาแฟมาพับครึ่ง เมื่อพับเสร็จก็นำแม็กมาเย็บจนได้จำนวนที่ต้องการ

3.จนได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ (ตามแบบ)

4.แล้วนำมาสานต่อๆกันไปเรื่อย

5.จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ (ตามแบบ)

6.เมื่อสานเสร็จก็นำสายกระเป๋าไปเย็บให้เสร็จจนเรียบร้อยสวยงาม

แล้วก็จะสามารถส่งออกขายได้ในราคาถูก ใบละประมาณ 400 บาท

 

วันที่16 มีนาคม 2564 ได้มีการนัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพูดคุยในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ สถานที่ ตึก 22 ห้องประชุมชั้น4 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้จ้างงานมาช่วยกันในการพูดคุยและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู