ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการศึกษาข้อมูลในชุมชน พบว่า มีการทำขนมไทยหรือขนมลูกชุบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว โดยมีการขายหลายช่องทางทั้งทางตลาด และ การขายออนไลน์ โดยการขายออนไลน์จะใช้ช่องทางขายผ่านเพจของ facebook ในการติดต่อ สั่งซื้อ ซึ่งมีการส่งขายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด จากการสอบถามพบว่า การขายออนไลน์ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น เช่น ในช่วงเทศกาลวันแม่ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบหลากหลายรูปแบบ เช่นพวงมาลัยลูกชุบ ดอกมะลิลูกชุบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคม จึงทำให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มสูงกว่าการขายทางตลาด ในส่วนของปัญหาที่พบโดยส่วนมากพบยังมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งทางต่างจังหวัด เนื่องจากขนมลูกชุบต้องส่งแบบเก็บรักษาอุณหภูมิ เนื่องจากมีการเสื่อมเสียได้ง่าย การขนส่งทางต่างจังหวัดจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้ยอดการสั่งซื้อส่วนใหญ่อยู่ภายในจังหวัด จากการใช้รูปแบบการขายดังกล่าวทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู