NS03 การระบาดของโรคโควิด19 การฉีดวัคซีนของคนในชุมชนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ระรอบ3ขึ้น ซึ่งโรคนี้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกครั้ง ทำให้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพราะการฉีดวัคซีนในจังหวัดบุรีรัมย์มีการประการใช้ทางกฏหมาย ว่าด้วยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวให้ติดต่อลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับผู้ที่กลัวผลข้างเคียงที่จะเกิดต่อร่างกายและชีวิตทำให้คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในตำบลวังเหนือที่เราได้ลงสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคนในชุมชน มีทั้งคนที่พร้อมที่จะไปฉีดวัคซีนและไม่พร้อมที่จะไปฉีดเพราะข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคฉีดที่กระทบต่อชีวิตของคนที่ไปฉีดมีจำนวนมาก ทำให้คนในชุมชนวังเหนือต้องใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคฉีนในครั้งนี้ ทางชุมชนกระตุ้นและมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนวังเหนือได้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนตามมาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์และของประเทศต่อไป

อื่นๆ

เมนู