ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ในหมู่ที่ 6 โดยทางทีมงานของดิฉันนั้นได้ทำการลงสำรวจพื้นที่จริงและพบปะพูดคุยกับเช้าบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 17 มีนาคม 2564

จากการลงสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ พื้นที่หมู่ 10 บ้านสำโรงน้อย ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้แบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมหลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” พบว่า มีชาวบ้านที่ทำการเกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 ราย คือนายเล็ก สุขมาก ทำการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการจัดการพื้นที่ของตนเองประมาณ 4 ไร่ ในการทำเกษตรหลายอย่าง เป็นการผสมผสานเกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน โดยมีการขุดสระน้ำโดยรอบ ในการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล และสำรองน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย เช่น วัว กบ และเป็ด และมีการปลูกพืชผักสมุนไพร่ เช่น ข้าวโพด ฟักทอง เผือก การปลูกผลไม้ 4 ฤดู เช่น มะพร้าว มะม่วง มะไฟ ฝรั่ง กล้วย ขนุน ลูกหว่า ส้มโอ ละมุน กระเจี๊ยบ ตะไคร้ ข่า พริกไทย ผักชี เป็นต้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีการเกษตรกรรายนี้มีการริเริ่มและทำจนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในหมู่บ้านได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู