ข้าพเจ้านายกฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในโครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ ในตำบลวังเหนือ

ผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาของของคนในท้องถิ่นที่ได้ทำกันมายาวนานที่มีความสวยงานและเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ มีลวดลายที่สวยและสีสันสดใส ลวดลายของผ้าไหนนั้นก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นที่คิดสร้างลวดลายผ้าไหมของตนเองขึ้นมาทำให้ในแต่ละท้องถิ่นมีลวดลายที่แตกต่างกันลวดลายและสีของผ้าไหมนั้นมีความเอกลักษณ์อยู่ในตัวแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันออกไปลวดลายของผ้าไหม เช่น ลายดอกแก้ว ลายกงห้าวง ลายเก้าหมากจับ ลายหมากกับต่อกันลายตาคั่น ลายหมากับเจาะต่อกัน ลายขอชาววัง ลายใยตำลึงทอง ลายแมงมุม ลายขอเกี้ยว ลายหมี่ไก่ เป็นต้นทำให้เป็นว่าคนในท้องถิ่นนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดลายผ้าไหมสวย ๆ มากมายและสีที่ให้ย้อมผ้านั้นยังมีความสวยงาม

สีที่ให้ย้อมผ้าไหมนั้นได้มาจากธรรมชาติที่มีความหลากหลายสีสันมีความปลอดภัยเช่น ใบฝรั่ง ให้สีเขียว มะเกลือ ให้สีดำ เปลือกงิ้วผา ให้สีแดงหรือสีชมพูอ่อน ขมิ้น ให้สีเหลือง ครั่ง ให้สีแดง คำแสด ให้สีแดงส้ม ผลคูน ให้สีน้ำตาล เป็นต้น

ลวดลายของผ้าไหมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สามารถขายสินค้าได้และส่งเสริมให้ชาวบ้านตำบลวังเหนือนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

                                                                                     

อื่นๆ

เมนู