ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์โควิดได้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้การทำงานบางพื้นที่เข้าไปทำงานและลงพื้นที่ไม่ได้ จึงเกิดปัญหาในการทำงานในหลายหน่วยงาน ทั่งนี้ทางทีมงานโนนขวางได้จัดการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2564  เพื่อประชุมหาทางแก้ไขในการลงไปในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ผมได้รับหน้าที่ให้ทำการตัดต่อวีดิโอประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของการลงไปในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากตัวผมติดสอบกลางภาคจึงไม่สามารถไปร่วมลงพื่นที่กับทีมงานได้ แต่ก็ยังมีส่วนร่วมในการทำงานของทีม

อื่นๆ

เมนู