• ข้าพเจ้า นายนภสิทธิ์ ตันเสียดี ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • การลงสำรวจพื้นที่ในหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นได้ได้อย่างยากลำบากมากเพราะว่าการระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่ทางตำบลโนนขวางก็สามารถหาวิธีการลงพื้นที่และการป้องกันโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของตนเองและชาวบ้านได้เป็ยอย่างดี ทางตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านพบว่า ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนมีสินค้ามากมายที่มาจากภูมิปัญหาท้องถิ่นจากชาวบ้านโดยตรงเป็นเอกลัษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชนในบ้านด่านและความรู้ทั้งหมดที่ชาวบ้านและชุมชนมีก็สามารถนำมาต่อยอดได้อย่างดีโดยสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน อย่างเช่นการทำสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก ผ้าไหมลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีความสวยงามแตกต่างกันไป แต่ไม่มีความมั่นคงในหลายด้าน รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญเป็ยอย่างยิ่ง มีทั้งความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย จากการที่ไปลงพื้นที่มาทางกลุ่มตำบลโนนขวาง ทางกลุ่มได้เล็งเห็นว่ามีช่วงว่างกับปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดค้นโครงการที่ชื่อว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ” เพื่อต้องการอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นหารส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนานส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้สืบประเพณีอันดีงามและต่อยอดสินค้าของชุมชนต่อไป
  • จากการจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ” ในครั้งนี้ทางกลุ่มได้เชิญท่านอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาเป็นวิทยากรในโครงการ ซึ่งท่านมีทักษะความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี และในการจัดอบรมในครั้งนี้ทางตำบลโนนขวางได้มีการใช้มาตราการในการจัดอบรมเป็นอย่างดีมีการเว้นระยะห่างและการใช้เจลแอลกอฮอร์ร่วมด้วยเพื่อให้ปลอดภัยทั้งผู้จัดและชาวบ้านในชุมชนครับ

อื่นๆ

เมนู