สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสุธิดา แพงธมล นักศึกษาปฏิบัติงานตำบลโนนขวาง ตามหลักสูตร NSO4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 23 ตุลาคม ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวัดระหาน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปล่อยปลา และทำความสะอาดบริเวณวัดระหาน


ได้จัดการประชุมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน เพื่อที่พัฒนาวัดป่าหนองปลาดุก ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลโนนขวาง และวางแผนลงพื้นที่สำรวจบริเวณวัดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดังนี้

• จัดทำแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล โดยเสนอวัดหนองปลาดุกเป็นแหล่งท่องเที่ยว

•ทำลูกประคบสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้าน

•จัดทำโครงการหน้าบ้านหน้ามอง โครงการขยะ

หลังจากลงพื้นที่ทางทีมงานได้ลงความเห็นและวางแผนให้วัดป่าหนองปลาดุกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของตำบลโนนขวาง และเห็นว่าที่วัดป่าหนองปลาดุกมีพื้นสมุนไพรเยอะจึงทำลูกประคบสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางทีมงานได้ร่วมพัฒนาวัดป่าบ้านหนองปลาดุก และพัฒนาหมู่บ้าน และหาโครงการลงตามหมู่บ้านเพื่อจะทำให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวและเเหล่งท่องเที่ยวในการเกษตร พืชในท้องถิ่น ทั้งนี้ ดิฉันหวังว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำโครงการของตำบลโนนขวาง

 

 

อื่นๆ

เมนู