ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท กพร ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงในพื้นที่ตำบลปราสาท หมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ ได้แก่

1.หมู่ที่ 5 บ้านดอนไม้ 

2.หมู่ที่ 10 บ้านตะโกตาเนตร

3.หมู่ที่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจทั้ง3 หมู่บ้านแล้วพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านกันเท่าไหร่ วัยกลางคนมักจะออกไปทำงาน รับจ้าง และออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกัน เขาจะพากันกลับบ้านประมาณ 5-6 โมงเย็น คนที่อยู่บ้านส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบในแต่ละหมู่บ้านก็จะแตกต่างกันออกไป อย่างเช่นบ้านดอนไม้งามแหล่งน้ำมีใช้ไม่เพียงพอต่อชุมชน จะปลูกผักขายก็ไม่ได้ เขาอยากให้เราเร่งช่วยในส่วนนี้ ต่อมา บ้านตะโกตาเนตร ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบปัญหาอะไรมาก เขาบอกว่า พอจะแก้ไขกันได้ ส่วนบ้านเกษตรพัฒนา เขาต้องการ ถนนทางเข้าหมู่บ้านและข้างในหมู่บ้าน

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้าน ทุกๆหลังคาเรือนทั้ง3หมู่บ้านนี้ ที่ให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู