ข้าพเจ้านายเอกภาพ ตราศรี ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ใน วันที่ 28 พฤษภาคม ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 และกระตุ้นให้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด เริ่มต้นจากที่วัดบ้านละเบิก วัดบ้านปราสาท และวัดบ้านกระชายได้มีการถวายเจลแอลกอฮอล หน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นได้ไปเดินรณรงค์ในตลาดที่เทศบาลตำบลปราสาท ให้ไปฉีดวัคซีนกันโรคโควิด 19 แจกหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางในการป้องกัน และวิธีการจองคิวรับวัคซีน

ถวายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล ณ วันบ้านกระชาย 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมสอนทำเจลล้างมือแอลกอฮอลและทำหน้ากากเฟสชิว ชาวบ้านทุกคนให้ความสนใจในการทำเจลแอลกอฮอลมาก บางท่านบอกว่าทำง่ายกว่าที่คิด แต่หาอุปกรณ์ในการทำค่อนข้างยาก หลังนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดบ้านปราสาท วัดบ้านละเบิก วัดบ้านด่านและตัดหญ้ากวาดถนนร่วมกับชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน  หลังจากนั้นมาประชุมหาลือในโครงการต่อไป

 

 

 

 

 

            แจกน้ำและขนมให้กับชาวบ้านที่กวาดถนน                                                                                                                           กลุ่มทีมงานทำความสะอาดบริเวณถนนทางไปวัดบ้านด่าน

https://youtu.be/Tz7E_iM9KMY

 

อื่นๆ

เมนู