ข้าพเจ้านางสาวสโรชา คะเชนรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

      ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท มีความห่วงใยประชาชนในตำบลปราสาทเป็นอย่างมาก ด้วยสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) ในตอนนี้ ทำให้คนในชุมชนลำบากต่อการใช้ชีวิต ทีมปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม COVID Week การรณรงค์เชิญชวนคนในชุมชนฉีดวัคซีน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีการแจกหน้ากากอนามัย มอบเจลแอลกอฮอล์ตามวัด, ตลาด, และศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน ร่วมด้วยช่วยกันดูแลป้องกันตนเอง

         การฉีดวัคซีนของคนในตำบลปราสาท ตามที่ได้สอบถามข้อมูลโดยส่วนใหญ่คนที่ฉีดแล้ว ก็จะเป็น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำหลักของชุมชน เริ่มลงทะเบียนฉีดก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนในชุมชน เพราะทุกคนในชุมชนกลัว หวาดระแวงเกี่ยวกับวัคซีน เป็นเพราะเสพข่าวจากแหล่งต่างๆทำให้วิตกกังวล จากการสอบถามคนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ไม่มีผลข้างเคียง ถ้ามีก็เป็นเพียงผื่นขึ้นเหมือนลมพิษ แต่ไม่คัน นานๆไปก็หาย ไม่เกิดอันตรายใดๆ จึงเกิดความมั่นใจ สามารถเล่าบอกต่อคนในชุมชนได้ พอชาวบ้านเริ่มรู้เข้าใจทำให้ความกลัวเบาลงกว่าเดิม

        วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดละลอกใหม่ของ COVID-19  รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการของโครงการ ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโควิด (COVID-19)

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสอนทำ Face Shield และ  สแปรย์แอลกอฮอล์ ทั้งสองกิจกรรมชาวบ้านที่มาร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างดี ได้เห็นความตั้งใจเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทีมปฏิบัติงานได้เห็นแล้วก็ชื่นใจในการจัดโครงการครั้งนี้

ทำ Face Shield

ทำสแปรย์แอลกอฮอล์

ช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการ ได้มีการถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด และแบ่งหน้าที่ทำความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 จุด ทางเทศบาลตำบลปราสาทก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทุกคนทำอย่างตั้งใจ

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลปราสาทที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทีมปฏิบัติงานที่สามัคคีกันจนทำให้ดำเนินโครงการลุล่วงไปได้ด้วยดี และจะพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นในโครงการต่อไป

อื่นๆ

เมนู