ข้าพเจ้านางสาวสโรชาคะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประชุมแบ่งงานการเขียนโครงการ ของแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ ณ บ้านละเบิก หมู่ที่ 14  จากนั้นก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย และมีการประชุมกันอีกรอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประชุมผ่าน Google Meet ชี้แจงรายละเอียดงานที่ต้องรับผิดชอบ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม การลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องระวังตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดตอนนี้ เป็นเยอะมาก และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากในขณะนี้ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทับกัน 2 ชิ้น และพกสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอด ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา หรือว่าชาวบ้านในชุมชน ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทุกคนสวมใส่แมส ตอนสัมภาษณ์ก็นั่งห่างกัน  โดยส่วนใหญ่คนที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดจะไม่มี เพราะหลักๆเลย เขากลัวว่าจะเอาเชื้อมาแพร่ต่อคนในครอบครัว เลยเลือกที่จะไม่กลับบ้าน

อาหารประจำท้องถิ่น : โดยส่วนใหญ่จะหาทานได้เอง และง่าย ไม่หมดเงิน เช่น หอยเชอรี่ ,ไข่มดแดง, เห็ด ,หน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารตามฤดูการ ที่ชาวบ้านสามารถหาทานได้เองในแต่ละปี เป็นเรื่องที่ดีมาก

สัตว์ประจำท้องถิ่น : ส่วนมากจะเป็นวัว ควาย เพราะสามารถทำรายได้ดีเวลาขายในแต่ละครั้ง ชาวบ้านจะนิยมเลี้ยงวัว ควาย เป็นเพศเมีย เพราะสามารถมีลูกให้ได้มาก จะมีเพศผู้เพียงไว้ผสมพันธ์ุ เลี้ยงแบบหากินตามธรรมชาติ เช้าปล่อย ตกเย็นก็ต้อนกลับเข้าคอก แต่ช่วงนี้จะลำบากหน่อย เพราะเป็นฤดูทำนา ต้องดูแลเป็นพิเศษเดี๋ยวไปกินต้นกล้านาของคนอื่นที่หว่านข้าวแล้ว

แหล่งน้ำประจำท้องถิ่น : ก็จะมีสระน้ำที่ไว้อุปโภค บริโภค ส่วนรวมของชุมชน มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดปี

พืชในท้องถิ่น : ก็จะเป็นสิ่งที่ปลูกไว้กินและก็ขายได้ เช่น พริก , มะเขือ เป็นต้น

ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมปฏิบัติงานทุกท่านและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู