โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นโครงการที่จะกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้ใต้ดิน ตั้งแต่ระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหากเราไม่จัดเก็บน้ำลงสู่ใต้ดิน แล้วปล่อยให้น้ำฝนไหลทิ้งตามผิวดิน เมื่อน้ำฝนที่ไหลทิ้งเหล่านี้ไปรวมตัวกันเยอะก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขังดังเช่นในปัจจุบัน และหลุมนี้ยังเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้ชั้นผิวดิน จากดินที่แห้งแข็งก็จะนุ่มชุ่มชื้น ทำให้ต้นไม้ในบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน จะอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้ง เปรียบเสมือนเราเปลี่ยนพื้นที่กันดารให้เป็นที่ชุ่มผืนใหญ่ หรือกระถางต้นไม้แบบแก้มลิงขนาดใหญ่ หากพวกเรานำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนี้มาใช้ ก็จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าผืนดิน และรักษาแหล่งน้ำให้ยังคงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟป่าไปด้วย

ในเดือนกรกฎาคม ทางทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ ที่จะลงทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในหมู่บ้านประทุมเมฆหมู่ 15 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และเตรียมพื้นที่ในแต่ละจุดไว้แล้ว ในเวลาต่อมาจึงได้เริ่มลงมือขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินไปในบางจุดแล้ว ในการลงไปขุดหลุมนั้นอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยในเรื่องของฤดูการ เพราะในช่วงนี้เริ่มมีฝนตกจึงทำให้ทางทีมงานลงมือปฏิบัตงานได้ค่อนข้างลำบาก แต่ก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆและผ่านมาได้ด้วยดี ส่วนพื้นที่ในจุดที่ยังไม่ได้ลงไปปฏิบัตงาน ทางทีมงานจะค่อยๆทยอยลงพื้นที่ไปทำให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่สำรวจและปฏิบัตงานในตำบลบ้านปรือในเดือนนี้ ทีมงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี การขุดหลุมก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางชุมชน ทำให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เห็นถึงความตั้งใจและพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆเพื่อพัฒนาตำบลให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนในภายภาคหน้า

อื่นๆ

เมนู