อาจารย์ ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร ที่ปรึกษาที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ได้เสนอ ให้หมู่ที่ 1 บ้านร่อนทองและหมู่ที่ 16 บ้านหนองใหญ่

ได้วางแผนพัฒนาหมูบ้านให้เป็นภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มากที่สุดโดยมีการปลูกต้นยางนาที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลร่อนทอง และพัฒนาให้เป็นสถานที่ปั่นจักยานและออกกำลังกาย

และยังมีโครงการแก้มลิง ของหมู่ 18 ที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีสถานที่ให้กางเต็นท์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวและยังมีป่าที่อยู่ใกล้กันกับโครงการแก้มลิงทำให้มีทุ่งดอกกระเจียวและเห็ดในป่า เพื่อที่ชาวบ้านจะได้เก็บมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู