เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ covid 19 ที่ค่อนข้างแพร่หลายในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปอย่างระมัดระวังโดยการสวมแมสขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

ในเดือนกันยายน 2564 กระผมและน้องทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบครัวเรือนของ  นางสาว จารี เจริญยิ่ง อยู่บ้านเลขที่ 295 หมู่ 3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 16 กันยายน 2564 กระผมและน้องทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ลงขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินในครัวเรือนที่ได้รับมอบหมายและกระผมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินคือ

1.ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดิน

².ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา

3.แก้ปัญหาน้ำสกปรกเพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ชาวบ้านได้ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ตลอดจนทางทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ร่วมด้วยช่วยกันทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ

 

อื่นๆ

เมนู