ในเดือนกรกฎาคม 2564 กระผมและน้องทีมงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบครัวเรือนของ นาง จิราพรรณ สุดางาม อยู่บ้านเลขที่ 93หมู่ 3 บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสังอำเภอกระสัง  ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินและเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2556 4 4 กระผมได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของ นาง จิราพรรณ สุดางาม เพื่อดูพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งหลังคาเรือนดังกล่าวเหมาะแก่การทำธนาคารน้ำใต้ดิน  เนื่องจากในบ้านพบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นกระผมได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินและนัดลงพื้นที่กับเจ้าของบ้านและกระผมได้สอบถามกับครัวเรือนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วส่วนที่ไม่มีกระผมจะหามาให้เพื่อจะทำให้แล้วเสร็จในวันเดียวเพราะว่าถ้าขุดหลุมไว้น้ำอาจจะท่วมขังหลุมเพราะครัวเรือนนี้มีทางน้ำไหลทางเดียวมีทั้งน้ำห้องน้ำน้ำเครื่องซักผ้าและน้ำจากการล้างจานไหลมารวมในที่เดียวกับผมเลยตัดสินใจทำให้เสร็จเลยโดยการช่วยหาอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กระผมและน้องทีมงานได้ลงมือทำการขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยมีเจ้าของบ้านร่วมด้วยช่วยขุดช่วยทำจนสำเร็จลุล่วงครับ

อุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

1 ยางรถยนต์

2 ขวดพลาสติกใส่น้ำ 80% ขวดแก้ว

3 หินใหญ่หรือเศษอิฐเศษปูน

4 ท่อ PVC

5 หินขนาดเล็ก

6 ผ้าแยง

อื่นๆ

เมนู