ข้าพเจ้านางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบับัติการการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมทางกาย แบบองค์รวมเพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตคนในตำบล ส่วนของกิจกรรมจะมีกิจกรรม ดังนี้

1. การให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย

2.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3. การยืดเหยียดร่างกายก่อนหลังการออกกำลังกาย

4.การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ,โยคะ

5.ออกกำลังกายโดยใช้ กระบอง

6.การออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด

7.การออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอล

ออกกำลังกาย คืออะไร  คือ การทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ โดยช่วยจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความทนทาน ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น

ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายด้วยกีฬาชนิดใด ก็ไม่ควรมองข้ามและควรปฏิบัติก่อนและหลังการออกกำลังกายให้เสมือนหนึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำเช่นกัน

ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

1.ทำให้กล้ามเนื้อลดการตึงตัว มีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น

2.ป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติ

3.ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้น

4.กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว เพิ่มมุมการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

5.กระตุ้นให้ระบบกล้ามเนื้อที่จะใช้งานมีการเตรียมพร้อมที่ดี

6.พัฒนาและสร้างเสริมส่วนที่อ่อนแอ

7.เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านสมาธิในการเล่นกีฬา

8.พัฒนาระบบไหลเวียนของเลือด

9.กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉง

10.สร้างความผ่อนคลายและป้องกันการระบมก่อน-หลัง การใช้กล้ามเนื้อให้กับผู้ที่ปฏิบัติ

ผู้เขียนบทความ นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร SC07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู