ข้าพเจ้านางสาวเสาวรีย์ เหวารัมย์ ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการอบรมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล ในเขตตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ผู้ช่วยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพไว้ 3 สูตรด้วยกัน น้ำหมักฮอร์โมนไข่ น้ำหมักนมจืด และสูตรไข่ มีส่วนประกอบพื้นฐาน ได้แก่ ผงชูรส กะปิ น้ำตาล ยาคูลท์ น้ำปลา ทุกอย่างใส่อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ สูตรนี้ใช้ได้กับ 2 สูตร คือ สูตรไข่ สูตรนมจืด 1.สูตรไข่ ให้เพิ่มไข่เข้าไปและต้องใส่ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นผสมให้เข้ากัน สูตรไข่ต้องทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลา 3 เดือน ต้องเปิดฝาขวดทุกวัน ถ้าไม่เปิดจะทำให้ระเบิด พอครบ 3 เดือน ก็จึงนำมาใช้ได้ 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วน  2.สูตรนมจืด  ให้เพิ่มนมจืดเข้าไปและต้องใส่ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นผสมให้เข้ากัน สูตรนมจืดต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ทิ้งไว้ 7 วัน ก็นำมาใช้ได้ 3.สูตรน้ำหมักฮอร์โมนไข่ เพียงเพิ่มไข่เข้าไปและในสูตรนี้มีน้ำตาลทรายแดงเข้ามาด้วย และในสูตรนี้ ต้องใส่ส่วนผสมทุกอย่างดังที่กล่าวมาข้างต้น อย่างละ 7 ช้อนโต๊ะ

และหลังจาการอบรมเสร็จก็ได้ไปเดินดูแปลงผักของชาวบ้านที่อยู่รอบๆสระน้ำของหมู้บ้านมีการชี้แจงงานและมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

                             

อื่นๆ

เมนู