ในแต่ละวันของชาวบ้านนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยอยู่บ้านกันมากนักเพราะต้องทำงานกันไม่เว้นในแต่ละวันเพื่อที่จะใช้กินใช้อยู่ในหนึ่งวันครอบครัวส่วนมามีแต่ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้านซะส่วนใหญ่ลูกหลานออกไปทำงานต่างจังหวัดกันเกือบหมดเหลือไว้แต่ผู้สูงอายุให้ดูแลหลาน

และในบางครัวเรือนก็จะออกไปทำงานกันทั้งบ้านส่วนใหญ่จะไปทำสวนทำนาที่ตนมีอยู่หรือไม่ก็เป็นนาเช่าเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้สินในครัวเรือนที่มาจากการกู้ธนาคารเพื่อมาลงทุนในการทำการเกษตรในรอบถัดไปหรือกู้มาใช้จ่ายในครัวเรือน

     

 

 

อื่นๆ

เมนู