ข้าเจ้า นาย.วัชรินทร์ อินอักษร บัณฑิตจบใหม่  ต.เสม็ด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  Covid-19 ทำให้มีการส่งผลกระทบต่อจำนานประชากรในประเทศจำนวนมาก และแพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ และทำให้เกิดปัญหาต่างๆๆตามมาไม่วาาจะเป็น ด้านระบบเศรษฐกิจ  ด้านระบบสาธารณสุข และด้านระบบการท่องเที่ยว และอื่นๆ จนได้รับผลกระทบจำนวนมากเพราะฉนั้น   ทางคณะจึงได้ให้มีการจัดการ รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นถึงการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางคณะจึงจัดตั้งการอบรมและรณรงค์ให้แก่ประชาชนและชาวบ้านและได้แจกหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแอลกอฮอล์ล้างมือให้แกประชาชน และพระภิกษุสงฆ์  ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 26 พฤศภาคม 2564

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการระวังและพร้อมป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ได้มากขึ้น

นายวัชรินทร์ อินอักษร  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร SC-07 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู