โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

           วันที่ 24 มิถุนายน .. 2564 ดิฉัน พร้อมทีมงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชน ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


             ซึ่งในการให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นคณะอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในการล้างมือเเละสอนวิธีในการทำหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า การทำเจลล้างมือ  สเปรย์แอลกอฮอล์ การทำสบู่เหลวล้างมือ โดยอุปกรณ์ในการจัดทำทั้งหมด ทีมงานเเละคณะอาจารย์ได้เป็นผู้นำไปให้กับชุมชนทั้งหมด

             ในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ดิฉันได้ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเจลเเอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

  1. ชั่งสาร คาร์โบพอล  จำนวน 3.6 กรัม เเล้วนำมาละลายในน้ำสะอาด 225 มล.
  2. เติมแอลกอฮอล์ 750 มล. ลงใส่ภาชนะที่มี คาร์โบพอล เเล้วคนให้เข้ากัน
  3. เติมสาร กลีเซอรีนเเละลาโนลิน คนให้เข้ากัน
  4. ค่อยๆเติม ไตรเอทานอลเอมีน คนจนเป็นเนื้อเจล เนื้อเนียนไม่เป็นก้อน พร้อมบรรจุใส่ขวดใช้งานได้ทันที                                                                                      

           กิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

     1.  กินอาหารที่สุก อุ่นร้อน ปรุงใหม่ ใช้ภาชนะเเยกเฉพาะ

     2.  ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

     3.  สวมหน้ากากอนามัย

     4.  ลดละเลิกหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

     5.  รักษา/เว้นระยะห่างทางสังคม

          ทั้งยังเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำความรู้เเละทักษะในการทำหน้ากากผ้า ทำเจลล้างมือ ทำสเปรย์เเอลกอฮอล์ ไปใช้ในชุมชนต่อไป

          ผู้เขียนบทความ นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง

          ประเภท บัณฑิตจบใหม่

          SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู