ปลาส้มแสนอร่อย

ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์  อินอักษร บัณฑิตจบใหม่        SC-07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัววัว เพื่อที่จะทำการ ศึกษา อบรม หลักสูตรการทำปลาส้มสมุนไพร ของชาวบ้าน

เนื่องจากพื้นที่ ตำบลเสม็ดนี้ เป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีปลาจำนวนมาก ดังนั้นชาวบ้านก็เริ่มหาวิธีการถนอมอาหาร และแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว นั้นก็คือ การนำปลามาทำ “ปลาส้ม” ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ของการแปรรูปอาหาร ประกอบกับการมีการพัฒนาวิธีการทำเพื่อให้มีรสชาติที่แสนอร่อย จนสามารถวางขายในท้องตลาด ทั้งในและนอกพื้นที่และต่างจังหวัด ได้อีกด้วยจนเกิดเป็นรายได้หลักและเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่ของชาวบ้าน ต.เสม็ด อีกด้วย และปัจจุบันยังเป็นที่ต้องการมาก

ผู้เขียนบทความ                                                   นาย วัชรินทร์  อินอักษร บัณฑิต จบใหม่                   SC- 07 คณะวิทยาศาสตร์                               ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลิงค์ VDO

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู