สร้างสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโควิด 2019 ในตำบลเมืองโพธิ์ ประจำเดือน มิถุนายน

นายศุภวิชญ์ อุทปา

                     สถานการณ์โควิดละลอกที่ 3 เป็นที่ยอมรับว่าหนักมากแทบจะเป็นวิกฤติสุขภาพใกล้ตัวมากเมื่อเทียบกับโควิดละลอกแรก  รอบนี้ระบาดหนักถึงในเขตแหล่งชุมชนต่างๆกระจายไปทั่วทุกพื้นที่  ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ได้รับภารกิจพิเศษเพื่ออาสามาช่วยชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย

ข้าพเจ้านายศุภวิทญ์  ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านในตำบลเมืองโพธิ์  เกี่ยวกับวิกฤติโควิดในปัจจุบันชุมชนตำบลเมืองโพธิ์  พบว่าชาวบ้านก็ยังออกไปประกอบอาชีพเหมือนเดิมแต่ต้องป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำอุปกรณ์แผงกั้นป้องกันโควิดเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ แนะนำอุปกรณ์เจลล้างมือหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับชุมชน  จากนั้นก็ได้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ชาวบ้านเล่าว่าถ้ามีใครมีความประสงค์จะลงชื่อฉีดวัคซีนให้แจ้งชื่อที่ อสม ส่วนเรื่องแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมชาวบ้านส่วนมากจะลงไม่เป็น และในช่วงต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมากลุ่มข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้รับภารกิจพิเศษจัดกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับชาวบ้านและอสม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้สาธิตการออกกำลังกายให้กับชาวบ้านและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด

ไม่มีใครตอบได้เลยว่าการระบาดครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดชาวบ้านทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้มาตรการป้องกันโควิดสัมฤทธิ์ผลได้  มาตรการอย่างเดียวให้ผลได้ในระดับหนึ่งจุดสำคัญคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่จะร่วมมือร่วมใจกันป้องกันโควิด 2019ในรอบนี้ ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู