1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01 การลงสำรวจพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

SC01 การลงสำรวจพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

เกษตรอิสระ ชาวนาอุดมสุข

 

สิริยากร  แก้วพลงาม

            จากที่ได้รู้จักกันคร่าวๆ กับชุมชนชนบทขนาดเล็กดูแสนจะธรรมดา อย่าง “บ้านจาน” แต่มีสิ่งน่าประทับใจเกิดคาด นั่นคือ ความสุขสงบ และ “ มิตรไมตรีอันดี ” ในบทความเมื่อเดือนที่ผ่านมา ครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะพาผู้อ่านทั้งหลายให้ได้ไปรู้จักกับสิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านขนาดแสนอบอุ่นนี้ นั่นคือ “ วิถีชีวิต ”

          ข้าพเจ้านางสาวสิริยากร แก้วพลงามและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีกครั้ง ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ และได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อชาวบ้าน โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้าน นายมาโนช ทะเริงรัมย์ คอยให้การต้อนรับและหยิบยื่นความช่วยเหลือมากน้อยเป็นอย่างดี ซึ่งผลที่ได้คือ ชาวบ้านดูแลตัวเองได้ดีและได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคนี้น้อย จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก

          และไม่น่าเชื่อ การสำรวจครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้พูดคุยเรื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่มากขึ้น พบว่า ชุมชนแห่งนี้มีการเกษตรกรรมที่หลากหลายในครัวเรือนอีกด้วย อย่างเช่น บ้านสวนในชุมชน มีไม้ดอกไม้ผลหลากหลาย ต้นไม้แต่ละชนิดชาวบ้านนั้นก็ได้หามาสะสมเอง หาใช่ซื้อมา มีการขุดแหล่งน้ำส่วนหมู่บ้าน เพื่อการเกษตรที่ทั่วถึงมากขึ้น และสุดท้าย ในหลายครัวเรือนก็มีการเพาะปลูกผลผลิตที่ต่างกัน เช่น มะขามหวาน หรือปลูกพืชส่วนครัวไว้กินใช้กันเอง และมีโรงสีชุมชนของครัวเรือนเอง ซึ่งไม่แตกต่างจากทั่วไปหากแต่ชาวบ้านกลับพร้อมใจพาไปชม แบ่งปันกันใช้สวนหรือโรงสีนั้น และแบ่งผลผลิตเหล่านั้นให้คนแปลกหน้าอย่างพวกข้าพเจ้าอีกด้วย ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก

          ด้วยเหตุนี้เอง ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวนี้ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในงานวิชาการ และประเมินวิธีการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่เปี่ยมมิตรนี้ เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้ยิ้มได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

      

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู