ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.2
ตอน ฟาร์มหนูพุก

ปิยณัฐ กองแก้ว

      “ ไผ่น้อย ” คือชุมชนที่มากด้วยความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรกรด้านการค้าขาย ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้อยู่ในช่วงเดือนเมษายน เดือนที่ 3 ของการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูล โดยในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจและหาสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะจัดอบรมพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรกรให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น และข้าพเจ้ายังได้พบกับชาวบ้านที่เลี้ยงหนูพุกเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและเป็นที่นิยมในตอนนี้

      บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำ “ฟาร์มหนูพุก” ในชุมชนไผ่น้อย มีหลากหลายอาชีพที่ทำรายได้สูงให้แก่ครัวเรือนของตนเองส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ แต่ในชุมชนนี้ยังมีอาชีพที่ทำรายได้สูงพอสมควรในช่วงโควิดนี้ นั่นคืออาชีพเลี้ยงหนูพุก ซึ่งในชุมชนไผ่น้อยก็มีเพีบง หนึ่งครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนี้ เดิมทีครัวเรือนนี้ประกอบอาชีพ ทำนา แต่พอถึงช่วงที่ไม่ได้ทำนา ครัวเรือนจึงขาดรายได้ที่จะมาดูแลค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน จึงได้ลองหลากหลายอาชีพ แต่มาหยุดที่อาชีพเลี้ยงหนูเพาะต้นทุนในการเลี้ยงไม่มากเท่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ จึงยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักในการหารายได้เข้าครัวเรือน ซึ่งทางครัวเรือนนี้ได้ยึดเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว หนูพุกเป็นอาหารพื้นบ้านที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในช่วงนี้ และยังทำรายได้ให้แก่เจ้าของฟาร์มหนูได้มากมายเลยทีเดียว เพราะไม่ใช่แค่ขายเป็นอาหารได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้อีก

     ต้องขอขอบคุณทางผู้นำชุมชนและเจ้าของฟาร์มที่ได้ให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปเยี่ยมชมเก็บข้อมูลภายในชุมชน และยังแนะนำให้รู้จักการเลี้ยงหนู การเพาะพันธุ์หนู ซึ่งทางเจ้าของฟาร์มนั้นยังบอกอีกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ลงทุนไม่มากนัก และขั้นตอนการดูแลไม่ซับซ้อนเหมือนการทำฟาร์มสัตว์ชนิดอื่น ๆ และยังเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู