1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

โควิดรุกใกล้ รวมใจ ต้านภัย สามัคคี

สิริยากร แก้วพลงาม

          เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่คาดฝันให้เกิดขึ้น โรคระบาดจากประเทศแผ่นดินใหญ่เมืองไกล เกินกำลังด่านต้านภัยไทยระดับประเทศ แพร่ระบาดอย่างหนักในกรุงเทพเมืองหลวงตั้งแต่ปลายปี 2562 และโชคร้าย ขยายแผ่สู่บ้านเมืองชนบททั่วแดนไทยในปีนี้ แต่ดังสมดุลหยินหยาง มีร้ายย่อมมีดี ซึ่งตัวผู้เขียนได้เล็งเห็นอย่างหลังจากคนในหมู่บ้านจาน และชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ ไม่นานมานี้เอง

          ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร แก้วพลงาม และทีมงาน ได้รับภารกิจพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้ายโควิด-19 ให้เข้าไปช่วยป้องกัน ทำความสะอาด และจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ รวมทั้งบ้านจาน หมู่ที่ 9 ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบด้วยนั้น มีความรู้ มีอุปกรณ์ป้องกัน และมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากภัยนี้ ซึ่งทางโครงการเรามีทั้งการจัดกิจกรรมรุกคลีน Covid Week ต้านภัยโควิดแบบเชิงรุก และกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฉากกั้นโควิด-19 DIY จากท่อ PVC และกิจกรรมออกกำลังกาย ที่ให้ทั้งสุขภาพและให้ชาวบ้านได้มีการร่วมใจเห็นความสำคัญของภัยร้าย ซึ่งก่อให้เกิดพลังสามัคคีต้านภัยโควิดอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีเราทุกคนยังตั้งใจไม่ทอดทิ้งการจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด สายต่อตามโครงการในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านอย่างแข็งขัน โดยมีเหล่าทีมงานจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยฯของเรา ช่วยเอื้ออำนวยการดำเนินงาน ให้ทุกคนได้พบปะกัน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลผลิต อย่างไร้กังวลเรื่องภัยโควิดให้ได้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดชิ้นแรกจึงได้เกิดขึ้นด้วยความภาคภูมิ

และด้วยกิจกรรมครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะนำข้อมูลนี้ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในงานวิชาการ และประเมินวิธีการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในตำบลที่มากด้วยน้ำใจอุตสาหะนี้ เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้ยิ้มได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป   

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู