“กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ”

เกษม เขื่อนทอง

       การก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2555  จากแรงบันดาลใจเสื้อหนึ่งตัวที่พัฒนาการอำเภอนำมาให้ตนเองดูเป็นตัวอย่างและถามว่า ทอผ้าลายหางกระรอกคู่ได้หรือไม่ ตนเองได้ตอบพัฒนาการไปว่าทำได้แต่ไม่มีทุนดำเนินการ พัฒนาการขอความร่วมมือให้ตนลงทุนไปก่อน จากนั้นได้ระดมทุนโดยขอยืมจากผู้สูงอายุเพื่อนสมาชิกที่จะร่วมกลุ่มรายละ 1,000 บาท 2,000 บาท จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงินทุนเริ่มต้น 24,000 บาท เงินทุนที่ได้นำมาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทอผ้าซิ่นตีนแดงลายหางกระรอกคู่หลังจากนั้นนำเสนอชิ้นงานต่อพัฒนาการอำเภอ ชิ้นงานผ่านได้มาตรฐาน กลุ่มจึงได้ผลิตผ้าซิ่นตีนแดงลายหางกระรอกคู่ออกสู่ท้องตลาด และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 36 คน ผลิตสินค้าเรื่อยมาหลังจากนั้นมี หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมการย้อมสีจาก วัสดุธรรมชาติ จากการอบรมครั้งนี้ กลุ่มได้นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดคิดค้นหาวัสดุ ต่าง ๆ จากธรรมชาติมาสกัดเป็นสีย้อมไหม ผลที่ได้จากการคิดค้นคือผ้าไหมที่ย้อมสีจาก ธรรมชาติมีคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อผ้านุ่ม สีเงางาม และที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากนั้นกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจึงได้คิดค้น ทดลอง แบบลองผิด ลองถูกกว่าระยะเวลา 3 ปี ในการคิดค้นหาวัสดุจากธรรมชาติหลากหลายชนิดมาสกัด จนได้สีที่สวยงามตามที่ต้องการและแปลกใหม่เพื่อใช้ย้อมไหมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

(1) ? SC02 – ทุ่งวัง Ep.03 – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู