เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกระรอก ทางทีมงานชาว U2T นำโดยท่านอาจารย์อุกฤษ นาจำปา และคณะผู้ดำเนินงาน U2T ประจำตำบลสนวนไม่อยู่เฉย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม 2564 ทางทีมงานชาว U2Tประจำตำบลสนวนได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสนวนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชน โดยเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาทิเช่น
1.วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
2.การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
3.การปฎิบัติตัวหลังรับวัคซีนโควิด-19 เป็นต้น
จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความปลอดภัยภายในชุมชุน และความปลอดภัยของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งการฉีดวัคซีนในระดับบุคคลนั้นจะมีความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับประเทศหรือระดับจังหวัดต้องมีผู้ได้รับการฉีดวัคซันป้องกันโควิด-19 ประมาณ 60-70% ของประชากรในพื้นที่
การจัดกิจกรรมรณรงค์ยังมีการแจกเจลแอลกฮอร์และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านเพื่อไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ทางชาว U2T ซึ่งนำโดยท่านอาจารย์อุกฤษ นาจำปา และทีมงานประจำตำบลสนวน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องในชุมชน ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลhttps://youtu.be/godVJppsMOw

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู