ข้าพเจ้า นางสาวบุญสิตาวรรณ สีหะวงษ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม 2564 ที่หมู่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบกับกระบวการผลิตผ้าไหมที่เริ่มจากการเลี้ยงไหมเองของชาวบ้านสนวนนอก ในการเลี้ยงไหมที่บ้านสนวนนอกนี้ใช้หม่อมใบในการเลี้ยงหนอน ชาวบ้านมีการปลูกหม่อมที่ใช้เลี้ยงไว้ในรั้วบ้านของตนเองเป็นส่ววนใหญ่ จึงสะดวกในการเก็บเกี่ยว

หลังจากนั้นยังได้เยี่ยมชมการสาวไหมจากกลุ่มคุณยายที่กำลังทำการสาวไหมอยู่ในบ้านสนวนนอก คุณยายได้เล่าถึงวิธีการขั้นตอนในการสาวไหม รวมถึงมีการสาธิตวิธีการให้พวกเราได้รับชม

หลังจากการสาวไหมเสร็จแล้วเราได้ไปชมการปั่นไหมจากคุณยายจากบ้านอีกหลังในบ้านสนวนนอก ที่ต้องเดินต่อจากบ้านหลังนี้ไปอีกประมาณ 3 หลังคาเรือน ก็พบคุณยายที่กำลังทำการปั่นไหมอยู่

หลังจากที่เราได้นั่งคุยถึงวิธีการและเครื่องปั่นไหมกับคุณยายแล้ว ต่อจากนี้เราก็ได้เดินต่อไปยังบ้านอีกลังที่มีการทอผ้าไหมและเครื่องจักสารอยู่มีคุณตาที่นั่งสารเครื่องจักสารหลากหลายชนิด เครื่องจักสารที่พบมีความหลากหลายทางลวดลายและความละเอียด  นอกจากเครื่องจักสารแล้วยังมีผ้าไหมที่ชาวบ้านได้ทอกันและนำไปวางขายกันที่ศูนย์จำหน่ายผ้าไหมของหมู่บ้าน ที่อยู่หน้าทางเข้าบ้านสนวนนอก ภายในศูนย์จำหน่ายผ้าไหมบ้านสนวนนอกนอกจากผ้าไหมแล้วยังมีสบู่และชุดไหมสำเร็จรูปให้เลือกซื้อ

Tags:

อื่นๆ

เมนู