1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 เดือนพฤษภาคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทผ้าไหม ของตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประเภทนักศึกษา))

SC03 เดือนพฤษภาคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทผ้าไหม ของตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประเภทนักศึกษา))

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ทางกลุ่มของเราได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนนี้ล่วงหน้าผ่านทาง google meet ได้พูดคุยถึงรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ้าไหม และเลือกสรรแหล่งชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการกับทางกลุ่มของเรา โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมี 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านสนวนนอก หมู่ 3 บ้านสนวนใน หมู่ 4 บ้านแซะซอ และ หมู่ 6 บ้านจบก

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP ของตำบลสนวนซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นก็คือ “ผ้าไหม” นั่นเอง เราได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟอกไหมให้มีสีขาวที่เหมาะสำหรับการย้อม รวมไปถึงเส้นไหมไปมอบให้กับชาวบ้าน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ย้อมสี ซึ่งสีที่น้ำไปย้อมไหมในครั้งนี้ จะไม่ได้เป็นสีเคมมีเหมือนเคยที่ชาวบ้านทำ แต่จะเป็นสีย้อมที่มาจากธรรมชาติ เป็นจำพวกเปลือกไม้ ใบไม้ อาทิ เปลือกมะพูดที่เมื่อเรานำมาต้มน้ำแล้วจะได้ สีเหลือง ออกมา เปลือกฝาก ที่เมื่อน้ำมาต้มน้ำแล้วจะให้ สีแดงก่ำ

และถ้าหากสีที่ได้จากธรรมชาตินั้นยังไม่เป็นที่ถูกใจ ก็สามารถเติมสารจำพวกจุนสีให้สีมีคววามเข้มขึ้น หรือใส่สารส้มให้สีมีความอ่อนลงตามความต้องการ และเมื่อทำการย้อมสีไหมเสร็จแล้ว หลังจากนั้นก็จะเป็นการล้างน้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตกสี และทำให้เส้นไหมมีความเงางามอีกด้วย

    

อื่นๆ

เมนู