การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 กระผมนายธีรพงษ์ ไชยสุวรรณ์ ผู้ดำเนินงานประจำตำบลสนวน ได้มีการลงพื้นที่ในชุมชนบ้านสนวนนอกเพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตามหัวข้อ”การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเสริมอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์” โดยเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์​ กระดิ่งวัวควาย หรือตะดอกไม้​ ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้เลี้ยงวัวควาย

ชุมชนบ้านสนวนนอก นอกจากเชี่ยวชาญ​ด้านการทอผ้าไหมหางกระรอกแล้ว​ ก็ยังมีงานจักสานที่คนในชุมชน​ถนัดและมีฝีมือในการประดิษฐ์​ไม่แพ้การทอผ้าไหม​ ซึ่งงานจักสานเหล่านี้เกิดจากการหยิบจับเศษไม้เหลือใช้มาประดิษฐ์​ตามฝีมือของแต่ละคนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​จากฝีมือชาวบ้าน​ ขายเพื่อสร้างอาชีพ​ ซึ่งถ้าพูดถึง”ตะดอกไม้” คนรุ่นหลังอาจไม่รู้จักหรือคิดภาพไม่ออก ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือกระดิ่งไม้ใช้ผูกคอวัวควายนั่นเอง​ ปัจจุบันตะดอกไม้กำลังเป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้เลี้ยงวัวควายเป็นอย่างมาก


บ้านกระดิ่งวัวควายตั้งอยู่บ้านเลขที่ 47หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณพ่อพนม กล้าหาญ ที่ยังคงอนุรักษ์ฝีมือการทำกระดิ่งวัวควายมาจนถึงปัจจุบันและเป็นผู้ให้ข้อมูลการทำ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตลาดออนไลน์จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยชาวบ้านในชุมชนให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและลูกค้าเองก็สามารถซื้อของผ่านตลาดออนไลน์ได้โดยสะดวกทางโครงการก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและมอบหมายให้ผู้ดำเนินงานได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและฝึกอบรมชาวบ้านให้มีความรู้ด้านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น​ เพื่อใช้เสริมสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
https://youtu.be/LOblXtPtClk

อื่นๆ

เมนู