1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำเดือนมิถุนายน ณ บ้านสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ sc03

จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำเดือนมิถุนายน ณ บ้านสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ sc03

ดิฉันนางสาวช่อเพชร คะมุง ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังหมู่ที่  เพื่อให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ทราบ และมาร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรม เราได้เด็ก ๆ ที่มีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมจากตำบลสนวน

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ทางทีมงานได้มาเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมกันตั้งแต่เช้า ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ เจลออกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ สมุดลงทะเบียน อาหาร ของว่าง ฝ่ายอาหารก็ได้จัดเตรียมอาหารมาอย่างดีและครบถ้วน เวลา 08:00 น. เริ่มรับลงทะเบียนกับเด็ก ๆ มัคคุเทศน์น้อย เวลา 09:00 น. วิทยาการได้เดินทางมาถึง และได้เริ่มการบรรยายให้กับเด็กๆ เวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13:00 น. เริ่มทำกิจกรรมตอนบ่ายกัน ซึ่งตอนบ่ายจะเป็นกิจกรรม work shop ทำให้เด็ก ๆ สนุกไปกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก เวลา 16:00 น. เสร็จสิ้นการจัดอบรม เด็ก ๆ ทุกคนมีความสนใจเป็นอย่างมาก อยู่ร่วมกิจกรรมกันทางทีมงานมีความน่ารักมาก ช่วยงานกันจนผ่านไปได้ด้วยดี

ต้องขอบคุณเหล่าเด็กที่น่ารักที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านไปด้วยดี

วิดีโอประจำเดือนมิถุนายน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู