งานบุญผ้าป่าวันสงกรานต์ของชาวโคกเหล็ก

รัชนี เก็บรัมย์

          การทำบุญทอดผ้าป่า เป็นประเพณีการทำบุญอย่างหนึ่งของชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การทอดผ้าป่าจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการทอด ทำได้ตลอดทั้งปี หนึ่งวัดสามารถจัดงานทำบุญทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้ ตามจิตศรัทธาของชาวบ้าน ทั้งนี้การทอดผ้าป่าวันสงกรานต์ ณ วัดโคกเหล็ก เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่จัดขึ้นแบบนี้ในทุกทุกปี

          ชาวตำบลโคกเหล็กจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดผ้าป่าหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือเทศกาลต่างๆ และปีนี้ได้จัดตรงกับวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันรวมญาติของหลายๆครอบครัว ลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัด เพื่อกลับมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นประเพณีที่ทำกันมารุ่นสู่รุ่น ในงานบุญทอดผ้าป่าจะมีชาวบ้านทั้งในหมู่บ้าน ต่างหมู่บ้าน ต่างอำเภอ ต่างตำบล รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ลูกศิษย์จากต่างจังหวัดมาเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญจำนวนมาก และในปีนี้ยังพิเศษกว่าปีอื่นๆเนื่องจากมีการแสดงธรรม ” เทศน์มหาชาติ” โดยพระมหาชวี อิสสโร เจ้าอาวาสวัดโคกเหล็ก ให้ชาวบ้านได้ฟังเทศน์ฟังธรรมะ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ ละความชั่ว ทำแต่ความดี เมื่อจิตเป็นกุศลเราก็จะได้บุญอย่างเต็มที่ การจัดงานบุญเป็นกิจกรรมของชาวบ้านที่ทำร่วมกัน และยังช่วยสร้างความสามัคคี ปรองดองกันในชุมชนอีกด้วยทั้งนี้การทำบุญไม่ใช่แค่ทำบุญทอดผ้าป่าเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านที่นี่มีการทำบุญหลายอย่างทั้งตามเทศกาลและวันสำคัญมากมาย เช่น ทอดกฐิน ทำบุญหมู่บ้าน วันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาเป็นต้น การทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม จึงเป็นหัวใจสำคัญของเราชาวโคกเหล็กรวมถึงชาวพุทธทุกคนและเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้มีโรคระบาดโควิด-19 รอบที่ 3 ทางวัดจึงได้งด กิจกรรมลง ไม่มีการละเล่น ไม่มีมโหรสพ ส่วนชาวบ้านก็ป้องกันโดยการสวมแมสและล้างมือด้วยเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อีกทาง

           และถึงแม้จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่เราชาวโคกเหล็กก็ยังร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจัดงานบุญผ้าป่าประเพณี ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่าสมบูรณ์ แม้จะมีติดขัดบ้างเล็กน้อย แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี ชาวบ้านและผู้ที่มาร่วมงานต่างมีความสุข ยิ้มแย้ม อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มบุญกันอย่างถ้วนหน้า

 

 

อื่นๆ

เมนู