ชุมชนอนามัยปลอดภัยจากโควิด                                                                                                                                                              ณัชชา  สมพริ้ง
         เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่ 3 จึงทำให้พวกเราชาว u2t ลงพื้นที่ทำงานค่อนข้างยากลำบากเพราะกลัวการแพร่ระบาดของโควิด แต่พวกเรายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยคำนึงถึงการดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยพบเจลล้างมือเป็นประจำ
        ในช่วงเดือนมิถุนายนก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พวกเราจึงได้รับมอบหมายให้ไปร่วมรณรงค์โครงการต้านภัยโควิดโดยมีการเดินแจกจ่ายหน้ากากอนามัยกับผู้คนในชุมชนตำบลโคกเหล็กไม่ว่าจะเป็น ตลาด วัด ชุมชน โรงเรียนและดิฉันกับทีมงานก็ได้ช่วยกันไปทำความสะอาดโรงเรียนและวัดในตำบลโคกเหล็กเพื่อลดการแพร่ระบาดฉันรู้สึกดีใจมากที่ผู้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในการช่วยกันทำความสะอาดเขตบริเวณที่สำคัญในชุมชน การทำโครงการต้านภัยโควิดครั้งนี้มันทำให้ฉันเห็นถึงความสามัคคีและการทำตามหลักสุขอนามัยในการดูแลตัวเองของคนในชุมชน และหลังจากที่มีการแพร่ระบาดหลายครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด ฉันและทีมงานก็ได้เชิญชวนให้คนในชุมชนไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ในครั้งนี้
        ไม่ว่าตอนนี้จะมีการแพร่ระบาด แต่ทุกคนในชุมชนในตำบลโคกเหล็กก็ยังเป็นชุมชนที่น่ารักและสามัคคีกันตลอดเวลาฉันก็รู้สึกดีไปด้วยที่ได้เห็นความน่ารักของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบ new normal การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจาก นี้ก็คือส่วนที่ทุกคนให้ความร่วมมือพร้อมที่จะผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู