การป้องกัน covid ในระดับเทศบาลและรายครัวเรือนของชาวบ้านโคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              ในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ คนในชุมชนอาศัยอยู่บ้านมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 100 คนจึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นพื้นที่สีแดง ในภาคส่วนเทศบาลรวมถึงชาวบ้านในระดับครัวเรือนจำเป็นต้องมีการป้องกันตัวเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

ดิฉันนางสาวกนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา และคณะทำงานในฐานะคนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคระบาดโควิด ทำให้การทำงานมีอุปสรรคมากขึ้น นอกจากนี้คนในพื้นที่หลายครัวเรือนจำเป็นต้องงดการเดินทางในช่วงนี้เนื่องจาก มีผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่ หรือมีอาการป่วยก่อนเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก เดินทางกลับเข้ามาทำการรักษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดจำนวน 100 คนต่อวัน ทำให้บุรีรัมย์ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงและต้องงดทำกิจกรรมบางส่วน เช่น ร้านอาหาร สนามกีฬา และห้างสรรพสินค้า แต่การซื้ออาหารสดและตลาดภายในชุมชนยังคงมีอยู่ดังนั้นชาวบ้านทุกครัวเรือนจำเป็นต้องมีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสถานณ์โรคระบาด ได้แก่ การติดตามข่าวจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ควบคุมสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงจำกัดการเดินทางของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ ในส่วนเทศบาลมีการรับมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ คือจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ สถานที่กักตัวดังกล่าวมีความปลอดภัยและมี อสม. คอยดูแลตลอด ซึ่งถือว่าเป็นการรับมือที่เหมาะสมและให้ความเชื่อมั่นกับชุมชนได้อย่างดี

สถานการณ์โรคระบาดโควิด ยังคงพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่บางคนมีอาการป่วย ถึงต้องมีสถานที่กักตัว ทำให้ชาวบ้านในชุมชนต้องระวังมากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ชาวบ้านก็มีการติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จำกัดการเดินทาง และสวมหน้ากากอนามัยตลอด และเทศบาลได้มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัว เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู